NMCU-kontingent

NMCU har åpnet for å gå tilbake til den gamle ordningen der klubbene krever inn NMCU-kontingent på vegne av NMCU. LMK ønsker å gå tilbake til den gamle løsningen, som for vårt vedkommende har fungert godt og som har gitt en stor andel NMCU-medlemmer i klubben. NMCUs nye løsning, som har vart en tre års […]