Fra styremøte 26.09.2019

 

Styremøtet behandlet 5 saker:
- oppsummering sommersesongen 2019
- medlemstall og økonomi
- høstfest
- kaffekvelder
- klubbmerker

Fullstendig referat her.