Fra styremøte 28.11.2019

 

Det ble avholdt styremøte 28.11.2019. Følgende saker ble behandlet:
- forberedelse til årsmøte
- vinterkjøring
- Garmin-kurs
- 25 års jubileum i 2020
- nye nettsider

Møtereferatet finnes her.