Nyheter

 

Eivind Thoresen vil vise/gjennomgå bruk av Garmin navigasjon onsdag 20. november kl. 18 i Håkons hall. Det er satt opp to økter á 45 minutter, med pause i mellom.

Agenda:
- Hvordan laste ned programvare?
- Oppdatere med Garmin ekspress
- Planlegge i Basecamp
- Invitere i Google maps

Det blir gode tips, prøve selv og repetisjon.

Hvis det blir tid, tas det en gjennomgang av Zumo / Navigator. Bluetooth og tilkoblinger sparer vi til en annen gang.

Tips:
- Møt tidlig om du vil kople opp mot WiFi og strøm.
- Lad GPS og PC før du drar hjemmefra.
- Ta med USB ledning som virker, helst den det står GARMIN på.

 

Vel møtt!

 

Første kaffekveld denne vintersesongen blir 30. oktober kl. 19 på Egon.

Det er reservert bord på Egon annenhver onsdag (partalluker) gjennom hele vinteren.

 

Styremøtet behandlet 5 saker:
- oppsummering sommersesongen 2019
- medlemstall og økonomi
- høstfest
- kaffekvelder
- klubbmerker

Fullstendig referat her.