Nyheter

 
Oppdatering etter styremøte 25.05.2020 ang. regler for overnatting:
Rammer for overnatting på lengre turer ble drøftet. Informasjonen vi gikk ut med for noen dager siden, sa at overnatting måtte skje i enkeltrom med mindre man er et par.
Hoteller oppgir at man kan overnatte i dobbeltrom med separate senger med min. 1 meter mellomrom. Turleder må informere om disse rammene når informasjon om en tur sendes ut og at de som melder seg på må angi om de vil bo i dobbelt- eller enkeltrom.
 
Regjeringen kom på fredag med reiseråd for innen- og utenlandsreiser. "Kortversjon" av rådene følger nederst i artikkelen.
 
Rådene bestemmer rammene for våre lengre fellesturer, og turkomitéen må legge andre vurderinger til grunn for valg av overnattingssteder og rom enn det vi er vant til:
- innenlandsturer med inntil 20 deltakere kan gjennomføres "så lenge man ikke bidrar til smittespredning."
- alle turdeltakere må være friske og ikke underlagt hjemmekarantene.
- det må velges romslige overnattingssteder, så man kan overholde avstandskravene.
- overnatting må skje i enkeltrom, med mindre man er et par.
 
Det er ikke aktuelt å planlegge utenlands turer så lenge UD fraråder reiser til utlandet, da dette betyr at reiseforsikring ikke gjelder.
 
Styret og turkomitéen vil inntil videre utsette den planlagte jubileumsturen. Pr. nå ser det mest realistisk ut å markere klubbens 25 års-jubileum i forb. med høstfesten.
 
Turkomitéen vil komme tilbake med informasjon om og påmelding til aktuelle turer.
 
Her er rådene:
* Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.
* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.
* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.
* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.
* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.
* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.
* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.
 
 
 
På torsdag presenterte Regjeringen en helhetlig plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Alle detaljer fremgår av nyhetssaker på Regjeringens temasier om korona
 
Styret har drøftet hvordan endringene påvirker LMKs klubaktiviteter, og ser at vi nå kan starte opp igjen med onsdags- og søndagsturer. Dette forutsetter gruppe på max. 20 personer og at man kan holde minst en meter avstand.
 
Vi avventer fritidsreiserådene, som skal komme senest fredag 15. mai og gjelde fra 1. juni, før vi tar beslutning ang. lengre turer som helgeturer, jublieumsturen o.l.
 
Det kan ikke planlegges utenlandsturer, da "Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge". Mange land har stengte grenser i kombinasjon med karanteneregler og UD fraråder reiser til alle land. Summen av dette umuliggjør i praksis utenlandsreiser.
 
Det er viktig å merke seg Erna Solberg presisering: "Planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smitten. – Dersom smitten blusser opp igjen, kan det hende at vi ikke kan lette på tiltakene slik som vi nå planlegger for.". Alle medlemmer må derfor ta ansvar for at klubbaktivitetene gjennomføres innenfor gjeldende smittevernkrav.
 
Med ovennevnte kan vi heldigvis gradvis åpne igjen for organiserte klubbaktiviteter :)
 

 

Det vises til tidligere informasjon 14. mars.

Lillehammer motorsykkelklubb følger lojalt nasjonale råd og smittevernstiltak. Det innebærer blant annet at klubbens turprogram for 2020 innstilles inntil smittesituasjonen er avklart og nasjonale tiltak er oppmyket. Innstillingen gjelder som nevnt 14. mars onsdags- og søndagsturer samt de lengre turene som arrangeres av turkomitéen.

Noen av de viktigste smittevernstiltakene:
- De strenge hygienetiltakene fortsetter inkl. god fysisk avstand til hverandre.
- Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.
- Det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
- Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Vi må være forberedt på at smittevernstiltakene vil vare til over sommeren.

Medlemmene henstilles til å ikke kjøre privatturer som bryter med de nasjonale smittevernstiltakene.

Nyhetsbildet ser bra ut for mestedelen av landet, pr. nå er det Oslo og Viken som har de største utfordringene.

Vi får håpe at situasjonen bedrer seg slik at tiltakene kan mykes noe opp. Den gunstige utviklingen forutsetter at vi alle følger nasjonale råd, da er vi snart på hjul igjen :)

Styret følger utviklingen nøye og kommer tilbake med nærmere informasjon når det er grunnlag for å ta opp igjen klubbens aktiviteter.