Nyheter

 
Sommerens andre gruskveld i Hovemoen ble arrangert mandag 26. august, denne gang med 7 deltakere.
Instruktører var også denne gangen Ole Bertil, Hans Petter og Jan Helge.
Opplegget var grovt sett det samme som sist og LMK dekket baneleie for deltakerne.
 
Deltakerne fikk tips til
- teknisk oppsett på sykkelen (styre, gir- og bremsepedal, dempere)
- kjørestilling, blikkbruk og svingteknikk
- nødvendig verktøy hvis man får uhell eller punktering langt fra folk

I de praktiske kjøreøvelsene ble det trent på forankring på MC-en, svingteknikk, sporvalg, bremseteknikk, løfting av veltet MC og hvordan slippe seg trygt ned en bratt bakke hvis man får stopp.
Instruktørene ga tilbakemeldinger til hver enkelt underveis og det var felles evaluering etter hver øvelse.
 
Spesielt bremseøvelsene viser at øvelse gjør mester. Etter noen få øvelser var bremselengdene forkortet mye. 

Også denne gangen var deltakerne meget fornøyde. Sannsynligvis vil klubben legge opp til tilsvarende gruskvelder neste sommer.

Igjen en stor takk til NMK, som stiller sitt område tilgjengelig for LMK.

Under følger tre bilder fra gruskvelden, øvrige bilder fra gruskvelden her.
 
 
 

 

 

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på gruskvelden i Hovemoen i begynnelsen av juni og deltakerene ønsket at LMK arrangerer flere slike kvelder.

Det er derfor bestemt at det blir ny gruskveld i Hovemoen 26. august. Vi håper at mange benytter denne anledningen til å få øvd seg på gruskjøringsteknikker.

Noter dere datoen!, vi kommer tilbake med mer informasjon i begynnelsen av august. 

Under forklarer Jan Helge hvordan man får opp igjen en veltet MC.

 

 

 

Gruskvelden i Hovemoen ble gjennomført på mandag.

Jan Helge, Hans Petter og Ole Bertil bidro som dyktige instruktører.

Kvelden var delt opp i flere økter, der hver økt besto av innledning med teori etterfulgt at praktisk kjøretrening med løpende evaluering og korrigeringer fra instruktørene.

Det ble trent på forankring på MC-en, svingteknikk, sporvalg, bremseteknikk, bakkestart og løfting av veltet MC.

Det var kun 4 deltakere, men de var til gjengjeld meget godt fornøyde. De oppsummerte kvelden med at de vil anbefale slike treningsøkter for andre og de ser gjerne at LMK arrangerer flere slike kvelder.

En stor takk til NMK, som stilte sitt område tilgjengelig for LMK.

Under følger noen bilder fra gruskvelden. Full bildeserie i Gallerier.