Nyhetsarkiv

 
Under følger tilleggsinformasjon til to viktige punkter fra siste styremøtereferat:
 
Registrering i Enhetsregisteret:
I februar fikk klubben krav om å " ... oppdatere kundeinformasjon som et ledd i myndighetenes arbeid mot økonomisk kriminalitet." Dette betydde i praksis å knytte bankkontoen til et organisasjonsnr., noe det ikke var krav om da kontoen i sin tid ble opprettet.

Registermelding ble sendt Enhetsregisteret 24.02.2017, og bekreftelse på godkjent registrering ble mottatt 08.03.2017.

Klubbens org.nr. er 918 670 459.

Vipps:
For å forenkle håndtering av småbeløp, tok Håvard initiativ til å få klubben registrert på Vipps.

Dokumentasjon på Vipps-registreringen ble mottatt 25.04.2017. Klubbens VippsID er 97912.
 
vipps.no finner du all informasjon om tjenesten.
....

Siden Om oss | Kontakt oss er oppdatert med formell informasjon om klubben.