Nyhetsarkiv

 

Oppdatering 02.01.2020: Trafikksikkerhetsprisen blir ikke delt ut 9. januar. Dato for utdeling er pr. nå ikke kjent.

 

Lillehammer Motorsykkelklubb har i alle år støttet det viktige arbeidet NMCU gjør for norske motorsyklister, bl.a. innenfor trafikksikkerhet. Det er derfor meget hyggelig å se at Oppland Fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg har tildelt NMCU Oppland trafikksikkerhetsprisen for 2019.

I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a. "NMCU Oppland har i flere år jobba målretta med trafikksikkerhet, og har vært en god medspiller for FTU i Oppland.". Se hele pressemeldingen her.

Trafikksikkerhetsprisen vil bli delt ut en ulykkesmarkering i Moelv 9. januar. Markeringen starter kl. 17:00. Det er hyggelig om mange av LMKs medlemmer kan være tilstede når NMCU Oppland får prisen.

Mer informasjon om markeringen på NMCU Opplands Facebooksider.
 

 

 

 

Årsmøte avholdes i auditoriet på Lillehammer Videregående skole avd. Nord onsdag 29.01.2020 kl. 19:00.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Valg
5. Innkomne saker
 
Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet må sende dem til LMKs styre
(sekretar@lillehammer.mc.no) innen 22.01.2020.
 
Etter det formelle årsmøtet blir det en kaffepause.
 
Programmet etter pausen er ikke endelig bestemt, men ser pr. nå slik ut 
- Innspill til kommende turer?
- Bilder fra utvalgte turer
 
 
 
Vel møtt!

 

I siste nummer av MC Bladet har Øyvind og Nils bidratt med en artikkel om vår årlige tur til Rhindalen. Artikkelen ligger i presseklipp-oversikten.

Alle bilder fra årets tur her.

Fra Cochem i Moseldalen

 

 

Det ble avholdt styremøte 28.11.2019. Følgende saker ble behandlet:
- forberedelse til årsmøte
- vinterkjøring
- Garmin-kurs
- 25 års jubileum i 2020
- nye nettsider

Møtereferatet finnes her.