Nyhetsarkiv

 

Medlemsoversikten er oppdatert iht. innbetalinger innen fristen.

Turkomitéen har allerede fastsatt årets turprogram.

 

Årsmøte ble avholdt onsdag 29.01.2020 på Lillehammer videregående skole avd. nord.

Referat fra årsmøtet samt årsmelding for 2019 ligger på arkiv-siden

Flere bilder fra årsmøtet her.