Styre/komiteer

Styre:
Styret kan kontaktes på e-post styre@lillehammer.mc.no
Det enkelte styremedlem kan kontaktes med e-postlinken over bildene.

Leder:
Kari Søyland Haugødegård

Nestleder:
Øyvind Hjelvik

Kasserer:
Håvard Bråten
 

 

 
Sekretær:
Nils Ormvold

Styremedlem:
Stein Eriksen

 
 

 

 
Turkomite:    
Øyvind Hjelvik (leder)
Terje Norman
Jonny Bjørnestad
Erik Owrenn Jan Helge Høgvoll  
     
Festkomite:    
Terje Feragen

 

Carl Bakland