Kaffekveldene starter igjen

Sommersesongen er definitivt på hell, og vi starter derfor opp igjen med kaffekvelder på Egon. Frem til neste sommersesong møtes vi annenhver onsdag i partallsuker kl. 19 på Egon. Første kaffekveld blir onsdag i neste uke (uke 44)

Artikler i MC-avisa

I siste nummer av MC-avisa er artikkelen om klubbens 25 års jubileum, som vi tok bilder til i slutten av august, publisert. I samme nummer er det også portrettintervju med Øyvind.  Klubbens omfattende turprogram i inn- og utland, som særpreger klubben vår, kommer tydelig frem i begge artiklene.  5 sider med LMK-stoff i ett og […]