Medlemmer

Oppdateringer 2023:
10.02.2023: Medlemsoversikten er oppdatert ihht. innbetalt kontingent pr. i går.

12.02.2023: Geir Brendhaugen
14.02.2023: Vigdis Alfarrustad, Arne Hovland
26.02.2023: Endre Brennum, Stein Håvard Kolstad, Heidi Olsøybakk (H), Howard Murtnes
05.03.2023: Jarle Delbekk, Kai Hage
21.03.2023: Odd Magne Håvemoen, Arne Ragnvald Smidesang
27.03.2023: Bjørn Flagstad, Kai Gran
06.04.2023: Jan Ingvald Jansrud
14.04.2023: Josef Koritar
24.04.2023: Knut Røislien, Geir Bjørke
28.04.2023: Lars Birger Qvale, Elisabeth Qvale Pettersen (H)
25.06.2023: Tor-Egil Andersen, Hallgeir Bakken, Leif Atle Malmquist, Gunnar Birkeland, Håvard Dagfinrud
14.08.2023: Svein Kverne, Mantas Busevicius, Ruslan Eshanov, Bjørn Åge Stensvold, Tom André Granum, Espen Hoel
20.09.2023: Bjørn-Alex Paalberg
01.10.2023: Jon Arne Bruset, Geir Lyshaugen
24.10.2023: Arild Krøkje Holø
11.11.2023: Svein Arne Strandum

H = husstandsmedlem

  Alfarrustad Vigdis 2619 Lillehammer
  Andersen Tor-Egil 1782 Halden
  Bakke Rune 2614 Lillehammer
 H Bakke Gry Bente Opseth 2614 Lillehammer
 H Bakken Hallgeir 2611 Lillehammer
  Berg Harald 2615 Lillehammer
  Berg Lise 2372 Brøttum
  Berg Rune Ole 2607 Vingrom
Berg Simon 2615 Lillehammer
Berg Tormod 2625 Lillehammer
  Bergum Ivar Håkon 2618 Lillehammer
  Bergum Roger 2611 Lillehammer
  Birkeland Gunnar 2615 Lillehammer
  Bjørke Geir 2615 Lillehammer
  Bjørnestad Jonny 2618 Lillehammer
  Bjørnsletten Frank 2609 Lillehammer
  Borg Christian Fredrick 2615 Lillehammer
 H Borg Linda 2611 Lillehammer
  Borg Morten 2611 Lillehammer
  Bratrud Dag 2870 Dokka
  Brendhaugen Geir 2372 Brøttum
  Brennum Endre 2619 Lillehammer
  Brennum Ole Kristian 2614 Lillehammer
  Bruset Jon Arne 2614 Lillehammer
  Brusveen Tormod 2619 Lillehammer
  Bræin Helge 2619 Lillehammer
  Bråten Håvard 2625 Fåberg
  Burøy Erik 2614 Lillehammer
  Burøy Guttorm 2611 Lillehammer
  Busevicius Mantas 2609 Lillehammer
  Dagfinrud Håvard 1064 Oslo
  Dalen Per Magne 2625 Fåberg
  Danielsen Stein 2636 Øyer
  Delbekk Jarle 2613 Lillehammer
  Dufseth Jan Erik Åseng 2615 Lillehammer
  Ebnes  Stian 2615 Lillehammer
  Einsrud Einar 2682 Lalm
Einsrud Agnes 2682 Lalm
  Engjom Ingar 2618 Lillehammer
  Enger Geir Ottar 2611 Lillehammer
H Engesveen Mona 3830 Ulefoss
  Engesveen Rolf  3830 Ulefoss
  Eriksen Stein Morten 2611 Lillehammer
  Eshanov Ruslan 2625 Fåberg
  Feragen Inge Terje 2618 Lillehammer
  Finnkroken Rolf Steinar 2611 Lillehammer
  Finsrud Anton 2625 Fåberg
  Finsrud Halvard Olav 2609 Lillehammer
  Flagstad Bjørn 2850 Lena
  Foss Tom Ove 2630 Ringebu
  Franzen Per Harald 2850 Lena
  Fuglehaug Kari 2614 Lillehammer
  Gjelbakken Kari 2690 Skjåk
  Gran Kai 2817 Gjøvik
  Grande Magnus 2613 Lillehammer
  Granlien Torbjørn 2827 Hunndalen
  Granum Tom André 2372 Brøttum
  Gravdal Jostein 2624 Lillehammer
H Green Trine 3214 Sandefjord
  Gustu Terje 2618 Lillehammer
  Haaberg Johnny 2615 Lillehammer
  Haave Inge Morten 2615 Lillehammer
 H Haave Vigdis Masovn 2615 Lillehammer
  Hage Jan 2608 Lillehammer
  Hage Kai 2608 Lillehammer
  Hageberget Kjetil 2619 Lillehammer
  Hagen Kjetil 2608 Lillehammer
  Halla Hans Arne 2372 Brøttum
 H Halla Tor Even 2372 Brøttum
 H Hansen Frank 2372 Brøttum
  Hanssen Heidi Ann 2340 Løten
  Haugen Atle 2625 Fåberg
  Haugen Egil 2611 Lillehammer
  Haugen Frode 2611 Lillehammer
H Haugsrud Lillian Eriksen 2614 Lillehammer
  Haugsrud Hans Petter 2614 Lillehammer
H Haugstulen Eva 2827 Hunndalen
  Hellman Robert A.C. 2614 Lillehammer
  Henriksen Kjell A. 2613 Lillehammer
  Hjelvik Øyvind 2619 Lillehammer
  Hoel Espen 2816 Gjøvik
  Holø Arild Krøkje 2847 Kolbu
  Hovland Arne 2636 Øyer
  Høgvoll Jan Helge 2611 Lillehammer
H Høgvoll Liv Irene 2611 Lillehammer
  Håvemoen Odd Magne 4770 Høvåg
  Jansen Jan Ivar 2619 Lillehammer
  Jansrud Jan Ingvald 2640 Vinstra
  Jeistad John Kristian 2619 Lillehammer
  Jeistad Kenneth 2372 Brøttum
  Jevne Øyvind 2615 Lillehammer
  Johansson Stein 2619 Lillehammer
  Johnsen Willy 2611 Lillehammer
  Johnslien Øyvind 2608 Lillehammer
  Karlsen Bjørn Egil 2615 Lillehammer
  Karlsen Ingar 2608 Lillehammer
  Kolstad Stein Håvard 2625 Fåberg
  Kolvik Henrik Sander 2372 Brøttum
  Koritar Josef 2624 Lillehammer
  Korsvollien Stein 2619 Lillehammer
  Kristiansen Geir 2613 Lillehammer
  Kristiansen Lars Anders 2611 Lillehammer
  Kristoffersen Stein 2609 Lillehammer
  Kverne Svein 2827 Hunndalen
  Kvikstadhagen Arild 2615 Lillehammer
  Leine Thorleif 2613 Lillehammer
  Lien Arne 2611 Lillehammer
H Lien Merete 2611 Lillehammer
  Linrud Otto 2653 Vestre Gausdal
  Lunde Lars Ivar 2610 Mesnali
  Lyhaugen Geir 2827 Hunndalen
  Lunde Thomas 2610 Mesnali
  Løkken Geir Ivar  2618 Lillehammer
  Madsstuen Rolf Bjørn 2827 Hunndalen
  Malmquist Leif Atle 1767 Halden
  Mathisen Thor Einar 2614 Lillehammer
  Moen Torgeir 2372 Brøttum
  Murtnes Howard 1798 Aremark
  Myrvang Arne Ivar 2609 Lillehammer
  Norman Odd Terje 2608 Lillehammer
 H Olsøybakk Heidi 2625 Fåberg
  Ormvold Lars-Torbjørn 1591 Sperrebotn
  Ormvold Nils 2615 Lillehammer
  Owrenn Erik 2609 Lillehammer
  Paalberg Bjørn-Alex 7022 Trondheim
  Qvale Lars Birger 2335 Stange
Qvale Elisabeth Pettersen 2335 Stange
  Reistad Ole Bertil 2608 Lillehammer
  Reistadbakken Hansen Vegar 2625 Fåberg
  Rustadstuen Ståle J. 2607 Vingrom
 H Rusten Laila 2614 Lillehammer
  Røislien Knut 2611 Lillehammer
  Røislien Kristian F. 0381 Oslo
  Røislien Tor 2611 Lillehammer
  Rønningen Olav Edvin 2611 Lillehammer
  Sagstuen Ernst 2636 Øyer
  Salberg Gunnar 2618 Lillehammer
  Sandnes Tony René 2608 Lillehammer
  Sandvold Stein Rune 2611 Lillehammer
  Sjøli Stein Tore 2613 Lillehammer
  Skansgård Frank 2611 Lillehammer
  Skavås Anders 2372 Brøttum
  Skoglund Stig Magne 2615 Lillehammer
  Skotte Øystein 2624 Lillehammer
  Smidesang Arne Ragnvald 2608 Lillehammer
  Solbakken Jon 2611 Lillehammer
 H Solbakken Kristin 2611 Lillehammer
  Staum Bjørn 2636 Øyer
  Staum Halvor 2615 Lillehammer
H Stensgård Anne-Lill 2615 Lillehammer
  Stensgård Stein 2615 Lillehammer
  Stensvold Bjørn Åge 2608 Lillehammer
  Stenumgård Ingvar 2611 Lillehammer
  Storsveen Morten 2626 Lillehammer
  Storsveen Truls Ruud 2365 Åsmarka
  Strandum Svein Arne 2607 Vingrom
  Sundby Jo Håkon 2607 Vingrom
Sundby Anne Berit 2607 Vingrom
  Sveen Ottar 2372 Brøttum
  Svegården Lars 3214 Sandefjord
 H Sæther Inga Marie 2372 Brøttum
  Sæther Lene 2372 Brøttum
  Thoresen Eivind 2615 Lillehammer
  Thorsen Espen 2624 Lillehammer
  Trettsveen Roger 2616 Lismarka
  Vårvang Knut A. Myklebust 2607 Vingrom
  Wottestad Hallgeir 2618 Lillehammer
  Ødegård Stein 2614 Lillehammer
H Ødegård Anne Stine Siljehaug 2614 Lillehammer
  Ålbu Geir Ingvald 2614 Lillehammer
 H Aaseth Stina B. 2365 Åsmarka

Siste nyheter

Fra tur til Alpene og Rhindalen i august

Fra tur til Alpene og Rhindalen i august

Bilder fra tur til Alpene og Rhindalen i siste halvdel av august og begynnelsen av september er nå publisert, med…
Fra kaffekvelden på Stasjonen

Fra kaffekvelden på Stasjonen

Første november var første kaffekveld denne høsten, og vi var 6 personer som møttes på Stasjonen cafe. Litt spesielt med…
Fra høstfesten på YK-huset

Fra høstfesten på YK-huset

32 personer deltok på årets høstfest, som ble holdt i YK-husets fine lokaler.  Christian Fredrick og Per Magne ledet oss…