Styre/komiteer

Styre:
Styret kan kontaktes på e-post styre@lillehammer.mc.no.

Kari Søyland Haugødegård

Styreleder

Jonny Bjørnestad

Nestleder

Håvard Bråten

Kasserer

Nils Ormvold

Sekretær

Stein Eriksen

Styremedlem

Turkomité:
Turkomiteen kan kontaktes på e-post tur@lillehammer.mc.no.

Jonny Bjørnestad

Øyvind Hjelvik

Erik Owrenn

Jan Helge Høgvoll

Stein Tore Sjøli

Festkomité:

Terje Feragen

Carl Bakland

Siste nyheter

Kaffekveldene starter igjen

Kaffekveldene starter igjen

Sommersesongen er definitivt på hell, og vi starter derfor opp igjen med kaffekvelder på Egon. Frem til neste sommersesong møtes…
Artikler i MC-avisa

Artikler i MC-avisa

I siste nummer av MC-avisa er artikkelen om klubbens 25 års jubileum, som vi tok bilder til i slutten av…
Nye bilder

Nye bilder

Det er både kjølig og tidlig mørkt nå i midten av oktober. Det ble derfor bare en kort onsdagstur til…