Fra årsmøtet 03.02.2021

Gårsdagens årsmøte ble pga. koronapandemien spesielt, men vi fikk heldigvis avviklet det. Møtet ble som annonsert gjennomført så raskt som mulig og uten etterfølgende program. God plass på tribunene i Håkonshall ga en trygg ramme rundt møtet. Referat og årsmelding samt bilder fra møtet er publisert.