Fra styremøtet 01.03.2021

Det nye styret hadde sitt første styremøte 1. mars. Hovedtema i møtet var oppfølging etter årsmøtet, arbeidsoppgavene i styret/turkomiteen og klubbaktiviteter utover våren/sommeren. Følgende tema ble behandlet: gjennomgang og oppdateringer etter årsmøtet arbeidsoppgaver og kunnskap/egenskaper for medlemmer i styret og turkomiteen nettsidene og mailadministrasjon klubbens Facebook-gruppe klubbaktiviteter utover våren/sommeren samarbeidspartnere og rabattavtaler NMCU sin Se […]