Årets turprogram

Turkomiteen har planlagt årets fellesturer, se tur-siden.  Gjennomføring av den enkelte tur avhenger selvsagt av hvordan koronasituasjonen utvikler seg, og hvilke smittevernregler og -råd som til enhver tid gjelder. Turkomiteen og styret vil følge smittesituasjonen løpende og ved behov gjøre endringer i turprogrammet.