Fra årsmøtet i går

Etter to år med årsmøter preget av koronapandemien, kunne vi heldigvis avholde et vanlig årsmøte. Agendaen var som vanlig tredelt:  formelt årsmøte kaffepause andre aktuelle saker Referat og årsmelding ligger i arkivet. Bilder fra årsmøtet ligger her.