LMK kan gradvis ta opp igjen klubbaktivitetene

På torsdag presenterte Regjeringen en helhetlig plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Alle detaljer fremgår av nyhetssaker på Regjeringens temasider om korona.   Styret har drøftet hvordan endringene påvirker LMKs klubaktiviteter, og ser at vi nå kan starte opp igjen med onsdags- og søndagsturer. Dette forutsetter gruppe på max. 20 personer og at man kan holde minst […]

Koronasituasjonen betyr fortsatt innstilte klubbaktiviteter

Det vises til tidligere informasjon 14. mars. Lillehammer motorsykkelklubb følger lojalt nasjonale råd og smittevernstiltak. Det innebærer blant annet at klubbens turprogram for 2020 innstilles inntil smittesituasjonen er avklart og nasjonale tiltak er oppmyket. Innstillingen gjelder som nevnt 14. mars onsdags- og søndagsturer samt de lengre turene som arrangeres av turkomitéen. Noen av de viktigste smittevernstiltakene:– […]

Alle klubbaktiviter innstilles inntil videre pga koronaviruset

Som følge av de strenge og nødvendige tiltakene som er satt inn for å begrense spredning av korona-viruset, innstilles inntil videre alle aktiviteter i regi av klubben. Innstiilingen gjelder kaffekvelder, onsdags- og søndagsturer samt de lengre turene som arrangeres av turkomitéen. Ut fra scenariene Folkehelseinstituttet har for hvordan epidemien vil utvikle seg, må vi forvente at […]

NMCU Oppland er tildelt trafikksikkerhetsprisen for 2019

Oppdatering 02.01.2020: Trafikksikkerhetsprisen blir ikke delt ut 9. januar. Dato for utdeling er pr. nå ikke kjent. Lillehammer Motorsykkelklubb har i alle år støttet det viktige arbeidet NMCU gjør for norske motorsyklister, bl.a. innenfor trafikksikkerhet. Det er derfor meget hyggelig å se at Oppland Fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg har tildelt NMCU Oppland trafikksikkerhetsprisen for 2019. I begrunnelsen […]

Årsmøte 29.01.2020

Årsmøte avholdes i auditoriet på Lillehammer Videregående skole avd. Nord onsdag 29.01.2020 kl. 19:00. Saksliste:1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent2. Årsmelding3. Revidert regnskap4. Valg5. Innkomne saker  Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet må sende dem til LMKs styre (sekretar@lillehammer.mc.no) innen 22.01.2020.  Etter det formelle årsmøtet blir det en kaffepause. Programmet etter pausen […]

Fra styremøte 28.11.2019

Det ble avholdt styremøte 28.11.2019. Følgende saker ble behandlet:– forberedelse til årsmøte– vinterkjøring– Garmin-kurs– 25 års jubileum i 2020– nye nettsider Møtereferatet finnes her.

Klubbkveld Garmin

Eivind Thoresen vil vise/gjennomgå bruk av Garmin navigasjon onsdag 20. november kl. 18 i Håkons hall. Det er satt opp to økter á 45 minutter, med pause i mellom. Agenda:– Hvordan laste ned programvare?– Oppdatere med Garmin ekspress– Planlegge i Basecamp– Invitere i Google maps Det blir gode tips, prøve selv og repetisjon.Hvis det blir […]