Generell info

Rabattavtaler:
LMK har rabattavtaler med flere firma, oversikt finnes på siden Samarbeidspartnere.
Medlemmer dokumenterer sitt medlemsskap, og dermed rett til forhandlet rabatt, ved å vise til nettsidenes medlemsliste.

Presse:
Det er kun leder og/eller nestleder som på vegne av Lillehammer Motorsykkelklubb kan uttale seg til pressen. Dette for å sikre at uttalelser gis ihht. klubbens og NMCUs vedtekter/holdninger.

Nyhetsstoff:
Jo flere som bidrar med stoff til nettsidene, jo bedre blir de. Vi setter stor pris på at medlemmene bidrar med stoff som reisebrev, bilder fra turer osv. Stoff som ønskes publisert på nettsidene sendes sekretær.

Broderte tøymerker:
Klubben har broderte tøymerker med klubbens logo til salgs.
Mekene har størrelse 80x70 mm.
Klubbmedlemmer kan kjøpe merkene slik:
1.
Direkte fra styrets medlemmer, som vil ha med seg merker for direkte salg på klubbens onsdagsturer og lignende. Pris pr. merke kr. 50.
2.
Ved bestilling. Kasserer sender merke(r) i posten ihht. innbetaling på klubbens konto 2000 08 86069. Innbetaling merkes med navn, adresse og antall merker. Pris pr. merke kr. 75.

Klistremerker:
Klubben har klistremerker med klubbens logo til salgs.
Klistremerkene har størrelse 50x40 mm.
Klubbmedlemmer kan kjøpe merkene direkte fra styrets medlemmer, som vil ha med seg merker for direkte salg på klubbens onsdagsturer og lignende. Pris pr. merke kr. 20.