Innenlandsturer med endrede rammer

Oppdatering etter styremøte 25.05.2020 ang. regler for overnatting:

Rammer for overnatting på lengre turer ble drøftet. Informasjonen vi gikk ut med for noen dager siden, sa at overnatting måtte skje i enkeltrom med mindre man er et par. Hoteller oppgir at man kan overnatte i dobbeltrom med separate senger med min. 1 meter mellomrom. Turleder må informere om disse rammene når informasjon om en tur sendes ut og at de som melder seg på må angi om de vil bo i dobbelt- eller enkeltrom.

Regjeringen kom på fredag med reiseråd for innen- og utenlandsreiser. “Kortversjon” av rådene følger nederst i artikkelen.

Rådene bestemmer rammene for våre lengre fellesturer, og turkomitéen må legge andre vurderinger til grunn for valg av overnattingssteder og rom enn det vi er vant til:
– innenlandsturer med inntil 20 deltakere kan gjennomføres “så lenge man ikke bidrar til smittespredning.”
– alle turdeltakere må være friske og ikke underlagt hjemmekarantene.
– det må velges romslige overnattingssteder, så man kan overholde avstandskravene.
– overnatting må skje i enkeltrom, med mindre man er et par. 

Det er ikke aktuelt å planlegge utenlands turer så lenge UD fraråder reiser til utlandet, da dette betyr at reiseforsikring ikke gjelder. 

Styret og turkomitéen vil inntil videre utsette den planlagte jubileumsturen. Pr. nå ser det mest realistisk ut å markere klubbens 25 års-jubileum i forb. med høstfesten. 

Turkomitéen vil komme tilbake med informasjon om og påmelding til aktuelle turer. 

Her er rådene:
* Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.
* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.
* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.
* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.
* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.
* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.
* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.

Siste nyheter

Fra tur til Alpene og Rhindalen i august

Fra tur til Alpene og Rhindalen i august

Bilder fra tur til Alpene og Rhindalen i siste halvdel av august og begynnelsen av september er nå publisert, med…
Fra kaffekvelden på Stasjonen

Fra kaffekvelden på Stasjonen

Første november var første kaffekveld denne høsten, og vi var 6 personer som møttes på Stasjonen cafe. Litt spesielt med…
Fra høstfesten på YK-huset

Fra høstfesten på YK-huset

32 personer deltok på årets høstfest, som ble holdt i YK-husets fine lokaler.  Christian Fredrick og Per Magne ledet oss…