Medlemmer

Oppdateringer 2018:
05.02.2018: Medlemsoversikten er oppdatert ihht. innbetalinger pr. betalingsfristen.
12.02.2018: Arne Hovland, Halvor Staum, Stein Rune Sandvold


Hus = husstandsmedlem    
Hus Alfarrustad Vigdis 2619 Lillehammer
  Bakke Rune 2614 Lillehammer
  Bakland Carl Edvard 2614 Lillehammer
  Berg Lise 2372 Brøttum
  Berg Rune Ole 2607 Vingrom
  Berg Tormod 2625 Fåberg
  Bjørke Geir 2609 Lillehammer
  Bjørnestad Jonny 2618 Lillehammer
  Bjørnhaug Svein Erik 2608 Lillehammer
  Bjørnsletten Frank 2609 Lillehammer
Hus Borg Christian Fredrick 2611 Lillehammer
Hus Borg Linda 2611 Lillehammer
  Borg Morten 2611 Lillehammer
  Borg Hans 4280 Skudeneshavn
  Brendhaugen Geir 2372 Brøttum
  Bråten Håvard 2625 Fåberg
Hus Bråten Martin 2625 Fåberg
Hus Bråten Marit 2625 Fåberg
  Burøy Guttorm 2611 Lillehammer
  Dalen Per Magne 2625 Fåberg
  Danielsen Stein 2636 Øyer
  Delbekk Jarle 2613 Lillehammer
  Ebnes  Stian 2615 Lillehammer
Hus Enger Mårten 2611 Lillehammer
  Enger Geir Ottar 2611 Lillehammer
Hus Engesveen Mona 3830 Ulefoss
  Engesveen Rolf  3830 Ulefoss
  Eriksen Stein Morten 2611 Lillehammer
  Feragen Inge Terje 2618 Lillehammer
  Finnkroken Rolf Steinar 2611 Lillehammer
  Finsrud Anton 2625 Fåberg
  Foss Tom Ove 2630 Ringebu
  Grande Magnus 2613 Lillehammer
  Gravdal Jostein 2624 Lillehammer
Hus Green Trine 3214 Sandefjord
  Gustu Terje 2618 Lillehammer
  Haaberg Johnny 2615 Lillehammer
  Hage Jan 2608 Lillehammer
  Hagen Erling 2608 Lillehammer
  Halla Hans-Arne 2372 Brøttum
  Haugen Frode 2611 Lillehammer
Hus Haugsrud Erik  2614 Lillehammer
Hus Haugsrud Ingrid 2614 Lillehammer
Hus Haugsrud Lillian Eriksen 2614 Lillehammer
  Haugsrud Hans Petter 2614 Lillehammer
  Haugødegård Kari S. 2372 Brøttum
  Hellman Robert A.C. 2614 Lillehammer
  Hjelvik Øyvind 2619 Lillehammer
  Hovland Arne 2636 Øyer
  Høgvold Jan Helge 2611 Lillehammer
  Isum Erik 2615 Lillehammer
  Jansen Jan Ivar 2619 Lillehammer
  Jeistad John Kristian 2619 Lillehammer
  Jevne Øyvind 2615 Lillehammer
  Johansson Stein 2619 Lillehammer
  Johnsen Willy 2611 Lillehammer
  Karlsen Bjørn Egil 2615 Lillehammer
  Korsvollien Stein 2614 Lillehammer
  Kvikstadhagen Arild 2615 Lillehammer
  Larsson Ståle E.H. 2619 Lillehammer
  Leine Thorleif 2613 Lillehammer
Hus Lien Merete 2611 Lillehammer
  Lien Arne 2611 Lillehammer
  Linrud Otto 2653 Vestre Gausdal
  Løkken Geir Ivar  2618 Lillehammer
Hus Løkken Stig Rune 2618 Lillehammer
  Løkken Karl 2611 Lillehammer
  Malmo Petter 2611 Lillehammer
  Mathisen Thor Einar 2614 Lillehammer
  Mengshoel Hans Johan 2611 Lillehammer
  Norman Odd Terje 2608 Lillehammer
  Nustad Dag Andre 2618 Lillehammer
  Ormvold Nils 2615 Lillehammer
  Owrenn Erik 2609 Lillehammer
  Reistad Ole Bertil 2608 Lillehammer
  Rogne Kristin Selle 2372 Brøttum
  Rogne Pål 2372 Brøttum
  Rustadstuen Ståle J. 2613 Lillehammer
  Røislien Tor 2611 Lillehammer
  Rønning Frode 2618 Lillehammer
  Sandvold Stein Rune 2611 Lillehammer
Hus Siljehaug Anne Stine 2614 Lillehammer
  Sjøli Stein Tore 2613 Lillehammer
  Skansgård Frank 2611 Lillehammer
  Skavås Anders 2372 Brøttum
  Skogli Dag Morten 2614 Lillehammer
  Skotte Øystein 2624 Lillehammer
  Solbakken Jon 2611 Lillehammer
  Staum Halvor 2615 Lillehammer
  Steen Thomas 2607 Vingrom
Hus Stensgård Anne-Lill 2615 Lillehammer
  Stensgård Stein 2615 Lillehammer
  Strandum Svein Arne 2607 Vingrom
Hus Sundby Anne Berit 2607 Vingrom
  Sundby Jo Håkon 2607 Vingrom
  Svegården Lars 3214 Sandefjord
  Thoresen Eivind 2609 Lillehammer
  Torgersen Øystein 2614 Lillehammer
  Tranberg Ingvar 3830 Ulefoss
Hus Tranberg Olaug 3830 Ulefoss
  Wottestad Hallgeir 2618 Lillehammer
  Ødegård Svein 2609 Lillehammer
  Ødegård Stein 2614 Lillehammer