NMCUs Se oss-aksjoner 2015

Oppdatering 28.04.2015: Værmeldingen for Dombås og Nord-gudbrandsdalen lørdag 2. mai viser både kuldegrader og mulighet for nedbør. Av hensyn til sikkerheten til motorsyklister som ønsker å delta under aksjonen må derfor Se oss-aksjonen på Dombås avlyses. NMCU Oppland ønsker at så mange som mulig av fylkets NMCU-medlemmer deltar på årets Se oss-aksjoner, som arrangeres på Dombås 2. mai og Raufoss 9. mai. Begge dager fra kl. 11 til 15. Hensikten er å samle så mange motorsyklister som mulig, slik at aksjonen blir godt synlig på aksjonsstedene. Den enkelte har altså ingen annen oppgave enn å kjøre seg en fin vårtur og være blikkfang. NMCU har arrangert Se oss-aksjoner siden midt på 90-tallet. Trafikksikkerhetsaksjonene gjennomføres for å bevisstgjøre bilistene på at motorsyklene nå er på veien igjen, som et tiltak for å unngå ulykker der bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene, og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Aksjonen synliggjøres ved at noen motorsykler kjører rundt i sentrumsområdene med Se oss-flagg montert på MC-ene. NMCU setter også opp en profilert stand hvor vi deler ut brosjyrer til passerende trafikanter. Bildet under er fra Se oss-aksjonen på Lillehammer i fjor. Kari Søyland Haugødegård Leder LMK Leder NMCU Oppland Aksjonene vil bli annonsert i GD, OA, Hadeland og Valdres torsdag 30. april. Oppland Fylkeskommune og Statens Vegvesen dekker annonsekostnadene. Statens Vegvesen og NMCU utarbeidet i fjor «Nasjonal strategi for MC og moped», som bl.a. inneholder 21 konkrete oppfølgingspunkter knyttet til trafikksikkerhet for MC og moped. Årlige Se oss-aksjoner er ett av punktene NMCU har forpliktet seg til å gjennomføre. Nasjonal strategi for MC og moped er tilgjengelig på Statens Vegvesens nettsider, se http://www.vegvesen.no/_attachment/794179/binary/1016823?fast_title=Nasjonal+strategi+for+motorsykkel+og+moped+2014-2017.pdf Mer info om NMCUs Se oss-aksjoner: Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler. Transportøkonomisk institutts (TØI) undersøkelse «Motorsyklers og mopeders synlighet» slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i de fleste ulykker av denne typen, et faktum som også bekreftes i en fersk studie fra det velrenommerte, nederlandske forskningsinstituttet, SWOV. Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er «usynlige», men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene, og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er «usynlige», men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører, og passasjer og alle bilførere som har skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det finnes derfor overhodet ingen grunn til å tro at motorsykler blir oversett med viten og vilje. Den viktigste årsaken til at vi ikke blir, sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog (og politimotorsykler!) sjelden overses er et bevis på dette. Men i følge TØIs rapport er det er aller mest å hente på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Også SWOVs undersøkelse sier at SE OSS problemet best løses gjennom stadige påminnelser til bilførerne om at MC og moped finnes i trafikkbildet.

Siste nyheter

Fra onsdagsturen til Myklegard

Fra onsdagsturen til Myklegard

På onsdag var vi 16 medlemmer som kjørte til Myklegard i finværet. Det første som møtte oss der var en…
MC-dagen på Vegmuseet

MC-dagen på Vegmuseet

Mange etater og organisasjoner står bak MC-dagen på Vegmuseeet, som i dag samlet ca. 200 motorsyklister. MC-dagen ble i år…
"Stolpejakt" på kirker og kapeller

"Stolpejakt" på kirker og kapeller

Etter forslag fra Geir (ref. e-post han har sendt alle) starter vi denne sommeren «stolpejakt», der temaet er MC-relaterte bilder…