Turer

Å kjøre mange motorsykler i følge er moro, men det krever disiplin og aktsomhet. Vi har alle forskjellig kjørestil og tempo. Det som er rolig og udramatisk for en erfaren sjåfør kan virke farlig og stressende for en som er uerfaren og fersk.
Alle skal ha mest mulig glede av våre fellesturer. Styret har derfor utarbeidet retningslinjer for kjøring på Lillehammer Motorsykkelklubbs fellesturer.

Informasjon om påmelding til og praktisk gjennomføring av fellesturer finnes her.

Planlagte fellesturer 2020: (kommer så snart turkomiteen har opplegg klart)Dato 24. - 26 januar
Reisemål MC-messa Gøteborg
Ansvarlig Øyvind Hjelvik
Reiserute  
   
Dato Februar
Reisemål Sør-Afrika
Ansvarlig Øyvind Hjelvik
Reiserute  
   
Dato 18. - 29. mai
Reisemål Tyskland
Ansvarlig Øyvind Hjelvik
Reiserute Berling, Oberhof, Bingen + + 
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
Dato  
Reisemål  
Ansvarlig  
Reiserute  
   
 

Ved felles turer i regi av turkomiteen pådrar turleder seg et ansvar. For å minske dette ansvaret har turkomiteen presisert at når rom bookes, er den påmeldte økonomisk ansvarlig for det bookede rommet.

Turleder setter opp liste på hvem som står ansvarlig for hvert enkelt rom.

 

 

Øyvind Hjelvik